Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 04 : 45
Năm 2021 : 325
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01668510058
  • Email:
   c1tanthanhlg.bacgiang@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01666481676
  • Email:
   dungvodoi@gmail.com
 • Trần Văn Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989660688
  • Email:
   hoantvlg@gmail.com
 • Ngô Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977123482
  • Email:
   ngongoclan75@gmail.com
 • Nguyễn Thị Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01695752053
  • Email:
   c1tanthanhlg.bacgiang@gmail.com
 • Hà Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01668378083
  • Email:
   c1tanthanhlg.bacgiang@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 123
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988054164
  • Email:
   c1tanthanhlg.bacgiang@gmail.com
 • Nguyễn Bích Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01658366225
  • Email:
   c1tanthanhlg.bacgiang@gmail.com
 • Lê Thị Mai Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0987299137
  • Email:
   c1tanthanhlg.bacgiang@gmail.com
 • Trần Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01658010865
  • Email:
   c1tanthanhlg.bacgiang@gmail.com
 • Hoàng Thị Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01654116337
  • Email:
   c1tanthanhlg.bacgiang@gmail.com
 • Phạm Anh Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979445176
  • Email:
   c1tanthanhlg.bacgiang@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới