Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Tân Thanh

Lạng Giang, Bắc Giang
3881056
c1tanthanhlg.bacgiang@moet.edu.vn